شنبه

ینی صبح که پا شم اون شنبه ی موعوده؟ باید باشه.  + اوفففف ... بعد از مدت ها ... همممممم ... :> یکی از اونا لطفا ... 

دت واز انبلویبل .... 


+ خب. .. دوتا شاگرد داشتیم برای کنکور امسال یکی شون رید که طبیعی بود یکی هم که پیامش  رو عکس گرفته بودم خیلی راضی بود.  


+ اااا ... امان از کون گشاد ... امان از کون طفره رو .... امان امان امان 


منبع این نوشته : منبع
امان