کاروانسرا

مشک را گفتند:

تو را یک عیب هست، با هر که نشینی از بوی خوشت به او دهی. 


گفت: 

زیرا ننگرم که با کی ام، به آن بنگرم که من کی ام+ آرامش بی انتها 

+ آخر ترم شده و تو خوابگاه دوهفته ی بار بین اتاقا بحث و بعضا درگیری پیش میاد.  وای دیروز دعواشون شد دو نفر ، اینقدر خندیدم که نگو ..  

+ ذهنم فاحشه شده شدید ... چه خبرمه ... از خودم بدم میاد اصلا .. فاحشه هم نه ها...  کاروانسرا شده رییلی 


منبع این نوشته : منبع